onas-foto.jpg

V naší anglické školce vycházíme při komunikaci s dětmi z poznatků významné osobnosti dětské psychologie Zdeňka Matějíčka. Všichni zaměstnanci jsou řádně proškoleni a při práci s dětmi vycházejí z této psychologie. Jeho heslo bylo, trest nevychovává. V celém jeho díle se odráží hluboký postoj naděje, víry a lásky i v těch nejnemožnějších situacích.

 Základem výchovy v MŠ Motýlek je:

  • laskavý a citlivý přístup s ohledem na individuální potřeby dítěte
  • respekt ke každému dítěti a jeho jedinečnosti
  • empatické vnímání dětského světa
  • podpora přirozeného rozvoje dítěte

V naší anglické školce vládne přátelská atmosféra umožňující radostné poznávání okolního světa. Přijďte se přesvědčit, že naše kvalitní prostředí podněcuje rozvoj osobnosti každého dítěte!

Více informací o pracovnících ve školce naleznete na TÝM MOTÝLEK

Školní vzdělávací program

Byl vytvořen našim týmem pedagogů pouze pro účely MŠ Motýlek. Kompletní program je ke stažení.

"Motýlek letící za poznáním - aneb první cesta životem"

Projekt MALÝ ŠKOLÁK

Přikládáme rozšíření školního vzdělávacího programu - PROJEKT MALÝ ŠKOLÁK. Ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Kompletní znění projektu je ke stažení.

Školní a vnitřní řád

Protokol HACCP

HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). HACCP se vyžaduje po celém světě, aby provozovny plnily tzv. systém preventivních opatřeních, které slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během výdeji, výrobě, skladování a přemisťováním pokrmů pro děti v naší školce.

Přihláška

stáhnout ve formátu .doc

 

 

Upozornění

Od 1.12.2016 – 30.11.2018 je naše mateřská škola realizátorem projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001745 Motýl“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 229.180,- Kč.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Ceny našich služeb