onas-foto.jpg

V naší anglické školce vycházíme při komunikaci s dětmi z poznatků významné osobnosti dětské psychologie Zdeňka Matějíčka. Všichni zaměstnanci jsou řádně proškoleni a při práci s dětmi vycházejí z této psychologie. Jeho heslo bylo, trest nevychovává. V celém jeho díle se odráží hluboký postoj naděje, víry a lásky i v těch nejnemožnějších situacích.

 Základem výchovy v MŠ Motýlek je:

  • laskavý a citlivý přístup s ohledem na individuální potřeby dítěte
  • respekt ke každému dítěti a jeho jedinečnosti
  • empatické vnímání dětského světa
  • podpora přirozeného rozvoje dítěte

V naší anglické školce vládne přátelská atmosféra umožňující radostné poznávání okolního světa. Přijďte se přesvědčit, že naše kvalitní prostředí podněcuje rozvoj osobnosti každého dítěte!

Více informací o pracovnících ve školce naleznete na TÝM MOTÝLEK

Školní vzdělávací program

Byl vytvořen našim týmem pedagogů pouze pro účely MŠ Motýlek. Kompletní program je ke stažení.

"Motýlek letící za poznáním - aneb první cesta životem"

Projekt MALÝ ŠKOLÁK

Přikládáme rozšíření školního vzdělávacího programu - PROJEKT MALÝ ŠKOLÁK. Ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Kompletní znění projektu je ke stažení.

Školní a vnitřní řád

Protokol HACCP

HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). HACCP se vyžaduje po celém světě, aby provozovny plnily tzv. systém preventivních opatřeních, které slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během výdeji, výrobě, skladování a přemisťováním pokrmů pro děti v naší školce.

Přihláška

stáhnout ve formátu .doc

 

 

Upozornění

Od 1.9.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001243, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem

logo eu.PNG

 

 

 

Ceny našich služeb