onas-foto.jpg

V naší anglické školce vycházíme při komunikaci s dětmi z poznatků významné osobnosti dětské psychologie Zdeňka Matějíčka. Všichni zaměstnanci jsou řádně proškoleni a při práci s dětmi vycházejí z této psychologie. Jeho heslo bylo, trest nevychovává. V celém jeho díle se odráží hluboký postoj naděje, víry a lásky i v těch nejnemožnějších situacích.

 Základem výchovy v MŠ Motýlek je:

  • laskavý a citlivý přístup s ohledem na individuální potřeby dítěte
  • respekt ke každému dítěti a jeho jedinečnosti
  • empatické vnímání dětského světa
  • podpora přirozeného rozvoje dítěte

V naší anglické školce vládne přátelská atmosféra umožňující radostné poznávání okolního světa. Přijďte se přesvědčit, že naše kvalitní prostředí podněcuje rozvoj osobnosti každého dítěte!

Více informací o pracovnících ve školce naleznete na TÝM MOTÝLEK

Školní vzdělávací program

Byl vytvořen našim týmem pedagogů pouze pro účely MŠ Motýlek. Kompletní program je ke stažení.

"Motýlek letící za poznáním - aneb první cesta životem"

Projekt MALÝ ŠKOLÁK

Přikládáme rozšíření školního vzdělávacího programu - PROJEKT MALÝ ŠKOLÁK. Ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Kompletní znění projektu je ke stažení.

Školní a vnitřní řád

Protokol HACCP

HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). HACCP se vyžaduje po celém světě, aby provozovny plnily tzv. systém preventivních opatřeních, které slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během výdeji, výrobě, skladování a přemisťováním pokrmů pro děti v naší školce.

Přihláška

stáhnout ve formátu .doc

Upozornění

Vážení rodiče a přátelé školy, dne 15.5.2019 od 15.00 do 19.00 probíhá odborné setkání v naší MŠ pod vedením paní učitelky ze základní školy. Mgr. Veroniky Boussag, téma setkání je Učí se dítě nebo my? Zájemci se mohou hlásit na tel. 728 539 049

Vážení rodiče a přátelé školy, dne 21.3.2019 od 15.00 do 19.00 probíhá odborné setkání v naší MŠ pod vedením paní učitelky ze základní školy. Mgr. Veroniky Boussag, téma setkání je Jak se efektivně připravovat se žákem mladšího školního věku - dvojjazyčné domácí prostředí. Zájemci se mohou hlásit na tel. 728 539 049

 

Od 1.9.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001243, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Výstřižek eu.PNG 

 

Od 1.1.2019 – 31.12.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II – MŠ Motýl“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011306, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 347.944,- Kč. Viz náhled dokumentu.

logo-Evropské strukturální a investiční fondy.png

 Ceny našich služeb