Ing. Šárka Nosková

Ing. Šárka Nosková

Ředitelka MŠ Motýlek
  • vystudovala specialní pedagogiku a VŠE
  • matka tří dětí
Mgr. Denisa Frídová

Mgr. Denisa Frídová

Zástupce pro výchovně - vzdělávací funkci, školení zaměstnanců, učitelka MŠ

Vystudovala Pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Má dlouholeté zkušenosti s vedením dívčího oddílu Fénix. Absolvovala kurz instruktora plavání, pedagoga volného času, posilování třídního kolektivu, zdravotnický kurz, kurz logopedické prevence, jógy a mnoho dalšího.

  • výtvarná výchova (od malování přes výrobu z různých materiálů až po keramiku a další)
  • hudební výchova (zpívání s doprovodem, tancování s hudbou, taneční rozcvičky,...)
  • dramatická výchova (hry zaměřené pro zdravé sebevědomí jedince - spolupráce, říkat, co si myslím, asertivní chování atd.)
  • příprava předškolních dětí na školu (PROJEKT MALÝ ŠKOLÁK)
Bc. Magdaléna Havelková

Bc. Magdaléna Havelková

Lektorka anglického jazyka
Vystudovala jsem Sociální pedagogiku a poradenství v oboru Pedagogika na FF MU v Brně. Po dostudování VŠ a také složení státní
jazykové zkoušky z angličtiny jsem se naplno začala věnovat svému největšímu koníčku, tedy angličtině a dětem. V posledních patnácti letech jsem pracovala nejen v jazykové škole jako lektor pro děti, ale např.  také jako učitelka v jazykových školkách. Několik let jsem žila v čínské Šanghaji , kde jsem působila v mezinárodních školkách jako učitelka angličtiny. Jelikož jsem sama maminkou bilingvního chlapce, je pro mě zcela přirozené pohybovat se v prostředí s více jazyky. Mimo problematiku bilingvního vzdělávání se také zajímám o dětí se specifickými poruchami učení a ADHD. K mým největším koníčkům patří sbírání dětských anglických knih, jóga a zpěv. Právě četbu, tanec a zpěv nejvíce zapojuji do své práce s dětmi. Mým snem je mluvit plynule alespoň třemi světovými jazyky a napsat dětskou knížku.
Bc. Jana Kuchařová

Bc. Jana Kuchařová

Asistentka pedagoga

Má vystudovanou Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě obor Zdravotně sociální pracovník, má zkušenost s prací s dětmi z dětského domova.

Vždy se ráda věnovala dětem a chtěla s nimi pracovat. Ráda čte knihy nejen sama sobě, ale i dětem. Miluje procházky a výlety do přírody. Vždy ráda navštěvovala tvořivé kroužky a kroužek první pomoci.

Kristýna Kemzová

Kristýna Kemzová

asistentka pedagoga
Bc. Petra Novotná

Bc. Petra Novotná

Asistentka pedagoga MŠ Motýlek

Vystudovala Sportovní a volnočasovou pedagogiku na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra v Praze, momentálně stále studuje. Absolvovala kurz Vychovatele, Instruktora lyžování a chtěla by se věnovat dalším kurzům. Má zkušenosti s prací s dětmi z dětských kroužků a pobytu s dětmi. Vždycky si přála s nimi pracovat. Ve svém volném čase ráda jezdí s dětmi jako instruktor/učitel na dětské kurzy. Například v zimě ráda pobývá na táborech nebo na svahu, kde vyučuje lyžování. Letní prázdniny většinou tráví v zahraničí, kde se učí anglický jazyk a cestuje. Kromě cestování má ráda procházky a ráda čte cestopisy. Věnuje se zmiňovanému lyžování, plavání a skupinovému cvičení.

Upozornění

Od 1.12.2016 – 30.11.2018 je naše mateřská škola realizátorem projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001745 Motýl“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 229.180,- Kč.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Ceny našich služeb