Ing. Šárka Fridriksson

Ing. Šárka Fridriksson

Ředitelka MŠ Motýlek

Vystudovala národní hospodářství na VŠE a speciální pedagogiku. Věnuje se psychologii Zdeňka Matějčka, kterým se inspirovala i při založení mateřské školy Motýl s.r.o. Jejím mottem je "trest nevychovává". Velký důraz klade na individuální rozvoj každého dítěte.

Má ráda své tři děti, jízdu na koních a běhání.

Absolvovala také několik kurzů například:

 • Nadané dítě
 • Diagnostika dítěte předškolního věku
 • Školní zralost dítěte
 • Dítě s ADHD v mateřské škole aj.
Claudia Van Der Sande

Claudia Van Der Sande

Pedagog, rodilý mluvčí

Přijela jsem ze Spojených států, abych se mohla věnovat učitelské kariéře angličtiny v Praze. Získala jsem certifikaci TEFL a Young Learner’s pro výuku a jsem nadšená z práce s dětmi. Zatímco jsem pracovala na svém magisterském studiu výživy na University of Arizona, strávila jsem několik let prací s dětmi v komunitě a vytvářela jsem osnovy zaměřené na zdraví a wellness. Bylo velmi obohacující učit děti a sledovat, jak rostou, a proto jsem velmi nadšená, že mohu vstoupit do mateřské školy Motyl, kde mohu učit ve třídě. Věřím, že učení by mělo být zábavné a poutavé, v teplém a podpůrném prostředí, které umožňuje dítěti svobodně se vyjadřovat. Je důležité umožnit dětem, aby vyrostly jako individuality a zároveň si uvědomovaly jejich různé potřeby. Ve volném čase ráda vařím, jezdím na kole, zahrádka, cestuji a vše, co se týká přírody.

Věra Primasová

Věra Primasová

Pedagog

Jsem maminka 6 dětí a pracovat v mateřské škole je můj splněný sen.
Mám vystudovanou vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Jánu.

Mými zálibami jsou četba, plavání, vycházky do přírody. Ráda zpívám.

Věřím, že čas strávený s vašimi dětmi bude radostný a smysluplný.

Valentýna Chorušonová

Valentýna Chorušonová

Asistent pedagoga

Účastnila se kurzu Asistent pedagoga. Zajímá ji psychologie, a i proto ji baví práce s dětmi. Od základní školy se věnuje různým aktivitám s dětmi, např. tábory a dětské akce. Ve volném čase cvičí, vaří, cestuje a čte.

"Líbí se mi, že se nejen učíme, ale teké poznáváme společně svět s dětmi."

 • kurz Asistent pedagoga
Jan Sýkora

Jan Sýkora

Učitel na klavír / klávesy

Ahoj jmenuji se Jan, vyučuji hru na klavír/klávesy.

 • Studoval jsem na Pražské konzervatoři hudebně-dramatický obor (2009-2015) pod vedením Jana Novotného a Jaromíry Mílové. Na klavír jsem byl žákem Anety Majerové. Ve třetím ročníku mi klavír skončil, ale vydupal jsem si ho až do 5 ročníku.
 • Mezi mé hudební vzory patří Hans Zimmer, John Williams, Phil Collins, ABBA, James Horner a Queen.
 • Oficiálně pracuji v MŠ Legerova jako pedagog a lektor hudební výchovy. Soukromé výuce, kterou provozuji již od roku 2011, se rád nadále věnuji po práci.
 • Ve svém volném čase se věnuji plavání, odpočinku, a příležitostnému skládání melodií.
 • Mým cílem u soukromé výuky není žákovi nástroj ukázat ve světle povinnosti, ale ve světle zábavy a relaxu, který mu může hra na nástroj nabídnout.
 • Těším se na setkání a nové zážitky.

Upozornění

Od 1. 1. 2020 – 31. 1. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Mateřská škola Motýl s.r.o. V rámci projektu č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471 s názvem MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu II, který byl realizován v období od 1.1.2020 – 31.1.2022 se v naší MŠ uskutečnilo několik tematických setkání:

Komunitně osvětová setkávání:

Téma: Jazyková podpora rodičům a dětem napříč českým vzděláváním

Realizována dne 27.6.2020 od 12:00 do 14:00 hod.

Cílem aktivity bylo seznámit účastníky prostřednictvím externího odborníka s problematikou vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, podrobně s nimi toto téma prodiskutovat, zasvětit je do současné situace ve školách, předat jim užitečné rady a tipy v rámci komunikace se školou, přípravy na další stupně vzdělávání, řešení případných problémů, se kterými se mohou setkat a představit jim některé příklady dobré praxe. Setkání s externím odborníkem bylo zaměřeno primárně na rodiče dětí s OMJ, nicméně akce se mohla zúčastnit také široká veřejnost.

Téma: Začlenění cizinců do českého vzdělávání

Realizováno dne 12.9.2020 od 13:00 do 15:00 hod.

Cílem akce bylo rozšířit a prohloubit povědomí účastníků o celkové problematice inkluze cizinců do českého prostředí, předat jim také informace a složitosti týkající se začleňování cizinců do českého vzdělávání, představit některé metody práce v rámci výuky cizinců a v neposlední řadě zodpovědět co nejvíce případných dotazů. Setkání vedl externí odborník se zkušenostmi v této oblasti. Akce byla určena široké veřejnosti, komunitě z Prahy 8, rodičům dětí všech věkových kategorií, protože tato problematika je aktuální a týká se většiny lidí.

Téma: Péče o životní prostředí v okolí školy

Realizováno dne 7.2.2021 od 13:00 do 15:00 hod.

Prostřednictvím komunitního setkání byli účastníci seznámeni s prostředím umístění naší školky, jak z hlediska historického a kulturního základu, tak i z hlediska možností trávení volného času. Akci vedli dva externí odborníci. Cílem bylo za pomoci všech zúčastněných prodiskutovat otázky týkající se např. přístupových cest, herních ploch, a dalších témat týkající se místního prostředí, tak aby byly v souladu s potřebami a zájmy místních uživatelů a řešila se také celková péče o životní prostředí v dané oblasti.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

Téma: Komunitní aktivity

Realizováno dne 17.4.2021 od 13:30 do 15:30 hod.

Cílem akce bylo účastníky informovat a rozvinout u nich povědomí o pojmech otevřená škola, komunitní aktivity a obecně představit také pojem inkluze. Externí odborník představil rodičům role školy jako komunitního centra a vysvětlil také principy fungování, zaměření otevřené školy včetně přínosů tohoto konceptu. Největší část akce byla věnována otevřené škole v rámci realizace komunitních aktivit. Dozvěděli se zde také, jak se mohou aktivně podílet na rozvoji a běhu naší mateřské školy. V rámci pojmu inkluze byli účastníci informováni o metodách inkluze v naší školce.

Téma setkání: Principy otevřené školy

Realizováno dne 19.6.2021 od 13:30 do 15:30 hod.

Tato akce navazovala na předchozí dubnové setkání. Zde bylo cílem prohloubení znalostí účastníků v rámci problematiky otevřené školy a jejího fungování včetně bariér ve vzdělávání a jejich řešení. Nedílnou součástí řešeného tématu byla také podpora pro ředitele a učitele škol. Účastníci měli možnost pochopit fungování naší mateřské školy. V návaznosti na toto téma bylo cílem zapojit účastníky již aktivně do činností školky, inovací a rozvoje včetně možností řešení aktuálních problémů. Vzhledem k předchozímu motivačnímu setkání, byli účastníci velmi aktivní a již měli připravené inovativní nápady a myšlenky. V závěru setkání byl rodičům představen také náš projekt, který realizujeme v rámci výzvy č. 49 z OP PPR, jehož aktivity jsou zacíleny na děti s odlišným mateřským jazykem a jejich začlenění do českých škol

Výstřižek eu.PNG 

Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony III - MŠ Motýl“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019346, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 229 711,- Kč.

Logo EUMSMT_150_pro_web.jpg

 

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu III“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001953, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. V rámci projektu dojde k zapojení dvojjazyčného asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem a také k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců.

 

Výstřižek eu.PNG 

 

 Ceny našich služeb

Téma inkluze: Úvod do tématu: Výuka a práce s dětmi s postižením