Ing. Šárka Nosková

Ing. Šárka Nosková

Ředitelka MŠ Motýlek
  • vystudovala specialní pedagogiku
Mgr. Denisa Frídová

Mgr. Denisa Frídová

Zástupce pro výchovně - vzdělávací funkci, školení zaměstnanců, učitelka MŠ

Vystudovala Pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Má dlouholeté zkušenosti s vedením dívčího oddílu Fénix. Absolvovala kurz instruktora plavání, pedagoga volného času, posilování třídního kolektivu, zdravotnický kurz, kurz logopedické prevence, jógy a mnoho dalšího.

  • výtvarná výchova (od malování přes výrobu z různých materiálů až po keramiku a další)
  • hudební výchova (zpívání s doprovodem, tancování s hudbou, taneční rozcvičky,...)
  • dramatická výchova (hry zaměřené pro zdravé sebevědomí jedince - spolupráce, říkat, co si myslím, asertivní chování atd.)
  • příprava předškolních dětí na školu (PROJEKT MALÝ ŠKOLÁK)
Mgr. Monika Břízová

Mgr. Monika Břízová

Lektorka anglického jazyka

Vystudovala Pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studijním programu Pedagogiky. Profesně se zaměřuje na přípravu budoucích učitelů a kooperativní učení. Má dlouholeté zkušenosti s dětmi a dospívajícími. Několik let pracovala jako Au pair na léto a poslední rok strávila ve Skotsku jako učitelka ve školním zařízení pro děti. Podílí se na organizaci akcí pro děti a mládež, je aktivním členem Sokola. Ve svém volném čase se věnuje hudbě, hraje na klarinet a saxofon.

Eva Horáčková

Eva Horáčková

Pomocný pedagog

Vystudovala Střední odbornou školu pedagogickou v Nové Pace. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Od tří let byla žákyní Základní umělecké školy ve Dvoře Králové nad Labem, kterou absolvovala v oborech klavír, příčná flétna a sólový zpěv. Hrála také v několika hudebních uskupeních, zpívala ve sboru. Rovněž se věnovala hře na zobcovou flétnu a saxofon. 

Ve svém volném čase byla vedoucí čtyř hudebních kroužků pod Domem dětí a mládeže "Jednička" ve Dvoře Králové nad Labem. O letních prázdninách byla instruktorkou na sokolských táborech, vedoucí na mažoretkových soustředěních. V r. 2016 a 2017 uspořádala vlastní letní příměstský hudební tábor s názvem "Hudebníček".

Bc. Jana Kuchařová

Bc. Jana Kuchařová

Asistentka pedagoga

Má vystudovanou Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě obor Zdravotně sociální pracovník, má zkušenost s prací s dětmi z dětského domova.

Vždy se ráda věnovala dětem a chtěla s nimi pracovat. Ráda čte knihy nejen sama sobě, ale i dětem. Miluje procházky a výlety do přírody. Vždy ráda navštěvovala tvořivé kroužky a kroužek první pomoci.

Klára Švecová

Klára Švecová

Pomocný pedagog

V současné době studuji politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, protože se aktivně zajímám o současné politické dění a to, co se děje kolem mě.

Ráda trávím čas se svou mladší sestrou, se kterou jezdíme na výlety nebo hrajeme stolní hry. Práce s dětmi mě baví a naplňuje energií. Snažím se děti vést k vzájemné ohleduplnosti a k přátelskému přístupu.

Ve svém volném čase ráda čtu, cestuji po památkách a trávím čas se svým králíčkem. Ráda chodím na procházky a jezdím na in-line bruslích.

Petra Punčochářová

Petra Punčochářová

Učitelka MŠ Motýlek

Studuje zemědělskou univerzitu se zaměřením na enviromentální výchovu, děti vede k zdravému životnímu stylu, ohleduplnému chování k přírodě a zájmu o ekologii.

Upozornění

Od 1.12.2016 – 30.11.2018 je naše mateřská škola realizátorem projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001745 Motýl“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 229.180,- Kč.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Ceny našich služeb