Ing. Šárka Fridriksson

Ing. Šárka Fridriksson

Ředitelka MŠ Motýlek

Vystudovala národní hospodářství na VŠE a speciální pedagogiku. Věnuje se psychologii Zdeňka Matějčka, kterým se inspirovala i při založení mateřské školy Motýl s.r.o. Jejím mottem je "trest nevychovává". Velký důraz klade na individuální rozvoj každého dítěte.

Má ráda své tři děti, jízdu na koních a běhání.

Absolvovala také několik kurzů například

  • Nadané dítě
  • Diagnostika dítěte předškolního věku
  • Školní zralost dítěte
  • Dítě s ADHD v mateřské škole aj.
Sarah Limon

Sarah Limon

Pedagog, rodilý mluvčí

I am from the USA and have moved to Prague to be an English teacher. I have a degree in Early Grades Education from West Chester University and I am a certified teacher in the USA. I also have TEFL certification to teach English. I have been working with young learners in the classroom for the past 9 years as well as working with kids at day camps for the past 4 years. As a teacher I love being able to make learning fun for students. I want them to be excited to come into my class and feel safe to express themselves and try their best to succeed!  I have volunteered in Thailand teaching English. I have always known that I wanted to be a teacher and moved to Prague to continue my career abroad. In my free time I enjoy traveling, cooking and baking, listening to music, and spending time with my family and friends. 

Irena Vodičková

Irena Vodičková

Učitelka MŠ

Vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Rodičovství ji posunulo novým směrem, v dětech vidí budoucnost a otevření příležitostí v osvědčených i nových postupech. Stále studuje nové metody pro práci s dětmi a moc ji to baví. 

Zajímá se také o rozvoj dětí v oblastech 

  • hudební výchovy (zpívání, rytmické hry, práce s nástroji, dechová cvičení)
  • výtvarné výchovy (od malování přes výrobu z různých materiálů až po keramiku a další)
  • cvičení (jóga, rozcvičky různých druhů, láska ke sportu)
Veronika Říhová

Veronika Říhová

Asistentka pedagoga

Účastnila se kurzu Respektovat a být respektován, přednášek o důležitosti kreativního myšlení při práci s dětmi a kurzu asistenta pedagoga. V mateřské školce miluje vyrábění a malování s dětmi. 

Ráda tráví svůj volný čas s rodinou, cestuje a sportuje. 

Petra Záleská

Petra Záleská

Asistent pedagoga

Vystudovala taneční konzervatoř a dodnes se tanci aktivně věnuje. Ve školce mimo své přímé práce konzultačně vypomáhá s přípravou choreografie pro vystoupení před rodiči, stejně tak s pohybovou průpravou a rozcvičkami.

  • kurz Asistent pedagoga
  • práce v DDM, vedoucí kroužků a zájmových aktivit pro děti
  • učitelka v ZUŠ

Upozornění

Od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Výstřižek eu.PNG 

Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony III - MŠ Motýl“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019346, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 229 711,- Kč.

Logo EUMSMT_150_pro_web.jpg

 

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu III“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001953, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. V rámci projektu dojde k zapojení dvojjazyčného asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem a také k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců.

 

Výstřižek eu.PNG 

 

 Ceny našich služeb

Téma inkluze: Úvod do tématu: Výuka a práce s dětmi s postižením