Předškolní klubík

Předškolní klubík

pondělí od 15:00-16:00
Lektoři:
Ing. Šárka Nosková
Cena:
3980 Kč
Popis:

Chcete, aby Vaše dítě bylo komplexně připraveno na povinnou školní docházku? Nemáte doma dostatek času a prostoru procvičovat základní znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na základní školu? Odmítá s Vámi Vaše dítě spolupracovat a Vy si ho raději chcete užít ve volných chvílích?

Přihlaste ho do předškolního klubíku!

 

Zaměření na:

  • správný úchop tužky, lateralitu, grafomotorická cvičení
  • nadstavbová předmatematická a předčtenářská cvičení
  • rozvoj zrakového a sluchového vnímání, aktivity rozvíjejí řeč, vnímání prostoru a času
  • důraz na sociální dovednosti, pozornost, práceschopnost
  • logická cvičení rozvíjející představivost,myšleníKlademe důraz na individuální rozvoj každého dítěte!!!

Každé dítě bude mít vlastní pracovní sešit, portfolio, čtvrtletní pedagogickou diagnostiku a ob dva měsíce osobní evaluaci, spolupráce s logopedkou a procvičování dle jejího zadání.

  • Pro děti 5-7 let
  • Max. 5 děti ve skupině
  • Pondělí 15:00-16:00
  • Trvání září - únor daného školního roku
  • 20 lekcí - cena za pololetí 3980 Kč, jedna lekce za 199 Kč

 

Přihlásit dítě můžete:

K přihlášení stačí zaslat email na sarkazemanova@seznam.cz a my Vás budeme kontaktovat.

Motýlkové kroužky můžete sledovat na Facebooku!

Upozornění

Od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Výstřižek eu.PNG 

Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony III - MŠ Motýl“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019346, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 229 711,- Kč.

Logo EUMSMT_150_pro_web.jpg

 Ceny našich služeb

Téma inkluze: Úvod do tématu: Výuka a práce s dětmi s postižením