Ebru výtvarný workshop

Ebru výtvarný workshop

neděle 22.1.2017
Lektoři:
Denisa Frídová, Petra Punčochářová
Cena:
390Kč
Popis:

Přijďte si vyzkoušet tuto netradiční výtvarnou techniku, malování na vodní hladině, které poté přeneseme na papír nebo látku. Dále si vyrobíme ozdobný kolíček a zápich do květináče. Dáme si zdravou svačinku a pohrajeme si v dětské herně a tělocvičně.

V kolik? 13-16 hod

Cena: 390 Kč

Účast nahlaste do středy 18.1.2017 na email: info.motylkovekrouzky@seznam.cz

 

další termíny workshopů a přespávání:

17.-18.2.2017 přespávání v MŠ a výlet

17.-18.3.2017 přespávání v MŠ a výlet

9.4.výtvarný workshop

14.5. výtvarný workshop

16.-17.6. přespávání v MŠ a výlet

Outdoor kroužek

Outdoor kroužek

* Konání ve středu od 14:30 – 16:00 (4-5 let) 16:15 – 17:45 (6-9let)
Lektoři:
Denisa Frídová
Cena:
2490 Kč/pololetí (16 lekcí - 1 lekce 155 Kč)
Popis:

Dnešní moderní doba se žene neustále dopředu, jsme zahlceni moderními technologiemi, vědou, pokrokovými vynálezy a často se nám stává, že si nedokážeme najít čas na přírodu, vycházku do lesa, na volný bezstarostný pobyt na čerstvém vzduchu. Nechcete, aby vaše dítě bylo závislé na počítači, tabletu či jiné elektronice? Dbejte na jeho environmentální rozvoj, na vytvoření vztahu k přírodě. V našich kroužcích zaměřených na environmentální rozvoj se soustředíme především na osvojování etických principů jednání a chování v přírodě (neničit přírodu, neznečišťovat prostředí, nehnat se za materiálním bohatstvím), učíme se vnímat přírodu všemi smysly (barvy, tvary, vůně, zvuky), zachovávat čistotu a pořádek přírody. Snažíme se vést děti k ekologickému způsobu chování, rozvíjíme děti všestranně. Našim cílem je děti nadchnout přírodou, zábavným způsobem s nimi trávit čas a rozvíjet tak jejich zájem o přírodu. Děti, které jsou vedeny k lásce k přírodě, jsou více spokojené, psychicky odolné, jsou schopné odpočívat, relaxovat, jsou více klidné a dovedou se lépe soustředit.

 • Mají vaše děti rády přírodu, dobrodružství, hry a vy byste rádi, aby trávily svůj čas všestranným rozvojem společně se svými kamarády? Pro všechny tyto děti tady máme outdoor kroužek. Kroužek bude fungovat na principech skautské družiny, děti se budou scházet jednou týdně v klubovně, budou společně podnikat výlety do přírody, zažívat dobrodružství a všestranně se rozvíjet. Budeme si společně hrát, zpívat, malovat, hrát divadlo, zkoumat přírodu, objevovat zvířátka, radovat se z pohybu v lese. Cílem našeho kroužku je, aby děti byly, co nejvíce v přírodě, objevovaly les, louku, řeku, rostliny a živočichy kolem sebe. Budeme zkoumat terén, sbírat přírodniny, vzorky, užívat si krás, které nás obklopují.
 • 1 x měsíčně o víkendu se bude konat celodenní výlet
 • Kapacita kroužku je 15 dětí. Pokud bude dětí více, než 10 budou zajištěni 2 lektoři.
 • Cena za pololetí je 2490 Kč (1 lekce stojí 155 Kč) – cena je nevratná, ale hodiny si lze nahradit v jiném kroužku
 • První hodinu si můžete přijít nejprve vyzkoušet, až pak zaplatíte :-)
 • Kroužek se otevře, přihlásí li se nejméně 5 dětí.
 • přihlášky či více informací na email info.motylkovekrouzky@seznam.cz či na tel. 776 101 917 nebo 728 539 049
Legomág

Legomág

* Konání v pondělí od 14:30 – 15:30 (4-5 let) 15:45 – 16:45 (6-9let)
Lektoři:
Denisa Frídová
Cena:
1999 Kč/pololetí (17 lekcí, 1 lekce 117 Kč)
Popis:

Také vaše dítě miluje lego? Není divu! Tato oblíbená stavebnice k tomu přímo vybízí, a proto nabízíme kroužek LEGOmág. Stavebnice lego se dá použít nejen jako hračka, ale jako vynikající zábavná didaktická pomůcka, díky které se děti mohou naučit spoustu nového. Hry s legem rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, představivost, předmatematické dovednosti (analýza, syntéza, indukce, dedukce), divergentní myšlení, také rozvíjí sociální oblast, především díky komunikace a spolupráci ve skupině. Děti se zde učí řešit problémové otázky a úkoly, skládají podle návodu, třídí, vytvářejí různé obrazce, tvary. LEGOmág rozvíjí logické myšlení a psychomotorický rozvoj. Na začátku kroužku jsou děti motivovány krátkým logickým úkolem, poté plní hlavní činnost kroužku (úkol, stavba, stavění dle obrázku, tvoření obrazců, řešení problémového úkolu), na konci je vymezen prostor pro vlastní stavbu a využití netradičních prvků lega.

 • Kapacita kroužku je 12 dětí.
 • Kroužek 1. pololetí začíná od 19. 9., a končí v týdnu od 23.1.
 • Konání v úterý od 14:30 – 15:30 (4-5 let) 15:45 – 16:45 (6-9let)
 • Cena za pololetí je 1999 Kč (1 lekce stojí 117 Kč) – cena je nevratná, ale hodiny si lze nahradit v jiném kroužku
 • Kroužek se otevře, přihlásí li se nejméně 6 dětí.
 • Více informací na email info.motylkovekrouzky@seznam.cz či na tel. 776 101 917 nebo728 539 049
Kroužky pro školkové děti v ceně školného

Kroužky pro školkové děti v ceně školného

Popis:

V rámci školného mají školkové děti k dispozici tyto aktivity:

 • keramika
 • šikovné ručičky
 • tanečky
 • pohybové a sportovní hry
 • hudební a výtvarný rozvoj
 • anglický jazyk

K přihlášení stačí zaslat email na info.motylkovekrouzky@seznam.cz a my Vás budeme kontaktovat.

Motýlkové kroužky můžete sledovat na Facebooku!

Upozornění

Od 1.12.2016 – 30.11.2018 je naše mateřská škola realizátorem projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001745 Motýl“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 229.180,- Kč.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Ceny našich služeb