Předškolní klubík

Předškolní klubík

pondělí od 15:00-16:00
Lektoři:
Mgr. Denisa Frídová
Cena:
3980 Kč
Popis:

Chcete, aby Vaše dítě bylo komplexně připraveno na povinnou školní docházku? Nemáte doma dostatek času a prostoru procvičovat základní znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na základní školu? Odmítá s Vámi Vaše dítě spolupracovat a Vy si ho raději chcete užít ve volných chvílích?

Přihlaste ho do předškolního klubíku!

 

Zaměření na:

 • správný úchop tužky, lateralitu, grafomotorická cvičení
 • nadstavbová předmatematická a předčtenářská cvičení
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání, aktivity rozvíjejí řeč, vnímání prostoru a času
 • důraz na sociální dovednosti, pozornost, práceschopnost
 • logická cvičení rozvíjející představivost,myšleníKlademe důraz na individuální rozvoj každého dítěte!!!

Každé dítě bude mít vlastní pracovní sešit, portfolio, čtvrtletní pedagogickou diagnostiku a ob dva měsíce osobní evaluaci, spolupráce s logopedkou a procvičování dle jejího zadání.

 • Pro děti 5-7 let
 • Max. 5 děti ve skupině
 • Pondělí 15:00-16:00
 • Začátek 17.9.2018 Do 11.2.2019
 • 20 lekcí - cena za pololetí 3980 Kč, jedna lekce za 199 Kč

 

Přihlásit dítě můžete:

Outdoor kroužek

Outdoor kroužek

* Konání ve středu od 14:00 – 15:30 (4 roky) 15:30 – 17:00 (5-7let)
Lektoři:
Denisa Frídová
Cena:
3100 Kč/pololetí (20 lekcí - 1 lekce 155 Kč)
Popis:

Dnešní moderní doba se žene neustále dopředu, jsme zahlceni moderními technologiemi, vědou, pokrokovými vynálezy a často se nám stává, že si nedokážeme najít čas na přírodu, vycházku do lesa, na volný bezstarostný pobyt na čerstvém vzduchu. Nechcete, aby vaše dítě bylo závislé na počítači, tabletu či jiné elektronice? Dbejte na jeho environmentální rozvoj, na vytvoření vztahu k přírodě. V našich kroužcích zaměřených na environmentální rozvoj se soustředíme především na osvojování etických principů jednání a chování v přírodě (neničit přírodu, neznečišťovat prostředí, nehnat se za materiálním bohatstvím), učíme se vnímat přírodu všemi smysly (barvy, tvary, vůně, zvuky), zachovávat čistotu a pořádek přírody. Snažíme se vést děti k ekologickému způsobu chování, rozvíjíme děti všestranně. Našim cílem je děti nadchnout přírodou, zábavným způsobem s nimi trávit čas a rozvíjet tak jejich zájem o přírodu. Děti, které jsou vedeny k lásce k přírodě, jsou více spokojené, psychicky odolné, jsou schopné odpočívat, relaxovat, jsou více klidné a dovedou se lépe soustředit.

 • Mají vaše děti rády přírodu, dobrodružství, hry a vy byste rádi, aby trávily svůj čas všestranným rozvojem společně se svými kamarády? Pro všechny tyto děti tady máme outdoor kroužek. Kroužek bude fungovat na principech skautské družiny, děti se budou scházet jednou týdně v klubovně, budou společně podnikat výlety do přírody, zažívat dobrodružství a všestranně se rozvíjet. Budeme si společně hrát, zpívat, malovat, hrát divadlo, zkoumat přírodu, objevovat zvířátka, radovat se z pohybu v lese. Cílem našeho kroužku je, aby děti byly, co nejvíce v přírodě, objevovaly les, louku, řeku, rostliny a živočichy kolem sebe. Budeme zkoumat terén, sbírat přírodniny, vzorky, užívat si krás, které nás obklopují.
 • 1 x měsíčně o víkendu se bude konat celodenní výlet
 • Kapacita kroužku je 15 dětí. Pokud bude dětí více, než 10 budou zajištěni 2 lektoři.
 • Cena za pololetí je 3100 Kč (1 lekce stojí 155 Kč) – cena je nevratná, ale hodiny si lze nahradit v jiném kroužku
 • První hodinu si můžete přijít nejprve vyzkoušet, až pak zaplatíte :-)
 • Kroužek se otevře, přihlásí li se nejméně 5 dětí.
 • přihlášky či více informací na email: denisa.fridova@seznam.cz či na tel. 776 101 917 nebo 728 539 049
Legomág

Legomág

* Konání v pondělí od 16:00-17:00
Lektoři:
Denisa Frídová
Cena:
2350 Kč/pololetí (20 lekcí, 1 lekce 117 Kč)
Popis:

Také vaše dítě miluje lego? Není divu! Tato oblíbená stavebnice k tomu přímo vybízí, a proto nabízíme kroužek LEGOmág. Stavebnice lego se dá použít nejen jako hračka, ale jako vynikající zábavná didaktická pomůcka, díky které se děti mohou naučit spoustu nového. Hry s legem rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, představivost, předmatematické dovednosti (analýza, syntéza, indukce, dedukce), divergentní myšlení, také rozvíjí sociální oblast, především díky komunikace a spolupráci ve skupině. Děti se zde učí řešit problémové otázky a úkoly, skládají podle návodu, třídí, vytvářejí různé obrazce, tvary. LEGOmág rozvíjí logické myšlení a psychomotorický rozvoj. Na začátku kroužku jsou děti motivovány krátkým logickým úkolem, poté plní hlavní činnost kroužku (úkol, stavba, stavění dle obrázku, tvoření obrazců, řešení problémového úkolu), na konci je vymezen prostor pro vlastní stavbu a využití netradičních prvků lega.

 • Kapacita kroužku je 12 dětí.
 • Kroužek 1. pololetí začíná od 17. 9. a končí v týdnu od 11.2.2019
 • Konání v pondělí od 16:00
 • Cena za pololetí je 2 350 Kč (1 lekce stojí 117 Kč) – cena je nevratná, ale hodiny si lze nahradit v jiném kroužku
 • Kroužek se otevře, přihlásí li se nejméně 6 dětí.
 • Více informací na email: denisa.fridova@seznam.cz či na tel. 776 101 917 nebo 728 539 049
Kroužky pro školkové děti v ceně školného

Kroužky pro školkové děti v ceně školného

Popis:

V rámci školného mají školkové děti k dispozici tyto aktivity:

 • keramika
 • šikovné ručičky
 • tanečky
 • pohybové a sportovní hry
 • hudební a výtvarný rozvoj
 • anglický jazyk

K přihlášení stačí zaslat email na denisa.fridova@seznam.cz a my Vás budeme kontaktovat.

Motýlkové kroužky můžete sledovat na Facebooku!

Upozornění

Od 1.9.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001243, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem

logo eu.PNG

 

 

 

Ceny našich služeb