Cena odpovídá vysokému standardu, který naše školka poskytuje. Respektujeme individuální zvyklosti dětí a jejich denní režim. V naší školce je max. 6 dětí na jednoho pedagoga.

ŠKOLNÉ – CENÍK SLUŽEB

Č Á S T K A  Z A  M Ě S Í C (docházka pondělí až pátek)
příchod odchod cena
7:30 - 9:00 15:00 - 18:30 10 450 Kč
7:30 - 9:00 15:00 9 350 Kč
7:30 - 9:00 13:00 8 250 Kč
12:00 17:00 (18:30) 6 500 Kč
 • do školky je možný zápis po celý školní rok - volejte 728 539 049
 • nabízíme sourozenecké slevy
 • obědy– cena jednoho oběda je 80 Kč (polévka + hlavní jídlo); možnost zajištění speciální diety (BLP, …)
 • v ceně školného je již zahrnuta 2x svačina (dopolední i odpolední), celodenní přísun ovoce a zeleniny a pravidelný pitný režim.

ŠKOLNÉ DÁLE ZAHRNUJE:

 • výuku AJ napříč denním programem
 • rodinné prostředí s osobním přístupem ke každému
 • odborné vedení dramatické, hudební a výtvarné výchovy
 • aktuální kurzy
 • pravidelné cvičení
 • logopedická cvičení s dětmi (i prevence)
 • a mnoho dalšího . . .

INDIVIDUÁLNÍ HLÍDÁNÍ:

 • účtováno hodinovou sazbou 250 Kč. Započítává se každá započatá hodina