Cena odpovídá vysokému standardu, který naše školka poskytuje. Respektujeme individuální zvyklosti dětí a jejich denní režim. V naší školce je max. 6 dětí na jednoho pedagoga.

ŠKOLNÉ – CENÍK SLUŽEB

Č Á S T K A  Z A  M Ě S Í C (docházka pondělí až pátek)
příchod odchod cena
7:30 - 9:00 15:00 - 18:30 9 500 Kč
7:30 - 9:00 15:00 8 500 Kč
7:30 - 9:00 13:00 7 500 Kč
12:00 17:00 (18:30) 6 500 Kč
 • do školky je možný zápis po celý školní rok - volejte 728 539 049
 • nabízíme sourozenecké slevy
 • obědy– cena jednoho oběda je 50 Kč (polévka + hlavní jídlo); možnost výběru ze 2 jídel a na přání zajistíme speciální diety (BLP, …)
 • v ceně školného je již zahrnuta 2x svačina (dopolední i odpolední), celodenní přísun ovoce a zeleniny a pravidelný pitný režim.

ŠKOLNÉ DÁLE ZAHRNUJE:

 • výuku AJ napříč denním programem
 • rodinné prostředí s osobním přístupem ke každému
 • odborné vedení dramatické, hudební a výtvarné výchovy
 • aktuální kurzy
 • pravidelné cvičení
 • logopedická cvičení s dětmi (i prevence)
 • a mnoho dalšího . . .