Chcete, aby se vaše dítě co nejdříve seznámilo s angličtinou? Aby získalo náskok a velkou výhodu do budoucna? Víte, že vaše dítě může nastoupit do školy jako bilingvní? Dokonce, i když jsou oba rodiče Češi. Ano, angličtina má pro vaše dítě smysl, je to investice do jeho vzdělání. Kdo ví, třeba jednou bude jeho angličtina na takové úrovni, že bude moci studovat literaturu na Oxfordu. Nebo může tvořit vlastní říkanky, třeba jako:

Little orange butterflyAngličtina ve školce

teach you how to fly up high.

He can be your greatest friend,

if you learn to understand.

 

Rozumíte takové říkance? Děti, které se učily angličtinu ve školce Motýlek, ano.

Více o anglické školce

Proč začít s výukou angličtiny ve školce?

Angličtina ve školce

Je vědecky dokázáno, že malé děti se učí mnohem snáze, než například děti ve škole. Vezměte si, co všechno jsme se jako malí naučili – chodit, mluvit, zavázat si tkaničky, držet správně tužku i příbor 


Je důležité učit děti angličtinu stejně, jako se učí mateřský jazyk. Nejdříve poslechem a teprve poté je učit slova a skládat věty. Každé dítě je přirozeně nadané se učit. Vhodnými podněty stimulujeme mozkovou aktivitu dítěte a tak vznikají další nervová spojení v mozku. V jednoduchosti lze říci, že čím více takových spojení, tím snáze se cokoli učíme.– to všechno jsou velmi náročné úkony, které ale považujeme za naprosto samozřejmé. Se stejnou samozřejmostí a lehkostí se mohou i vaše děti naučit mluvit anglicky.

Jak probíhá výuka angličtiny ve školce Motýlek?

Děti mají zcela běžný režim. Hrají si, malují, zpívají a učí se poznávat okolní svět, to vše ale dělají také v angličtině. Výuku napříč denním programem vedou jak česky, tak anglicky mluvící pedagogové. Děti z kontextu vždy pochopí, co jim sdělujeme a zároveň se tak přirozeně učí.  Hrajeme si stejně jako děti v jiných školkách v Praze, jen místo českých říkanek a básniček používáme anglické. Věřte, že děti baví stejně, ne-li víc.

Výuka v angličtině je vhodná pro všechny děti, i když doposud chodily jen do české školky. Pedagog má na starost jen 6 dětí, snadno se tak přizpůsobí tempu každého zvlášť. Učíme děti hrou a vedeme je k tomu, aby si navzájem pomáhaly s angličtinou i dalšími aktivitami.

Výuka angličtiny pro děti ve školce Motýlek je akreditována Ministerstvem školství podle zákona 561/2004 Sb.